Loadding...
Album nổi bật
  • Tổng cục DS-KHHGĐ làm việc tại Bến Tre
Liên kết website
Đầu năm khởi sắc mô hình tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân
08:53 | 15/07/2021
Năm 2021, Chi cục DS - KHHGĐ giao chỉ tiêu khám sức khỏe trước hôn nhân là 30% trên tổng số trường hợp kết hôn
 Trong những tháng đầu năm 2021, công tác dân số đứng trước nhiều khó khăn thách thức (ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19 và kinh phí hoạt động bị cắt giảm,…). Nhưng với sự quyết tâm của đội ngũ làm công tác dân số và trên cơ sở những thành quả của công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) năm 2020 và sự quan tâm định các hoạt động từ Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, ngay từ đầu năm 2021, Ban Chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ huyện đã sớm chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là trong truyền thông, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân.

Năm 2021, Chi cục DS - KHHGĐ giao chỉ tiêu khám sức khỏe trước hôn nhân là 30% trên tổng số trường hợp kết hôn tại thời điểm, đây là điểm mới so với những năm trước, với các chỉ tiêu khám sức khỏe trước hôn nhân được chi cục DS - KHHGĐ giao là cụ thể bằng số trường hợp.

Với chỉ tiêu được giao và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến những kết quả đạt được cũng như những hạn chế về tỷ lệ số cặp nam nữ thực hiện khám sức khỏe trước hôn nhân đạt thấp chủ yếu do phải đi làm xa, số khác chưa tự tin thực hiện,… Chính vì thế, ngay từ đầu đầu năm 2021, Trung tâm y tế đã sớm hướng dẫn cho các Trạm Y tế chỉ đạo mạng lưới cộng tác viên rà soát từng địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp sắp kết hôn để có kế hoạch truyền thông, tư vấn. Với những đối tượng làm ăn xa, thì chủ động sắp xếp khám tại cơ sở y tế gần nơi sinh sinh sống, làm việc, chứ không nhất thiết phải về địa phương.

       Bà Đào Thị Hương - Viên chức Dân số Thị trấn Thạnh Phú

          trao Giấy kết hôn cho cặp nam nữ vừa khám sức khỏe trước hôn nhân          Bên cạnh đó, huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các người có uy tín trong cộng đồng để tác động thêm gia đình và bản thân các đối tượng sắp kết hôn. Đồng thời truyền thông, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trẻ nếu kết hôn thì thực hiện khám sức khỏe trước hôn nhân để nêu gương. Có nơi còn có chính sách hỗ thêm 200.000 đồng/trường hợp để khuyến khích các cặp nam nữ tự nguyện tham gia,...

Nhờ chủ động triển khai thực hiện một số giải pháp trên, nên kết thúc quý I/2021 Thạnh Phú có 53 trường hợp khám sức khỏe trước hôn nhân trong tổng số 125 trường hợp kết hôn, tỷ lệ 50,40%. Tăng 29,65% so với cùng kỳ năm 2020 (11/53, tỷ lệ 20,75%). Cơ sở thực hiện tốt nhất là Thị trấn Thạnh Phú (17/17, tỷ lệ 100%), Bình Thạnh (8/10, tỷ lệ 80%), An Qui (7/9, tỷ lệ 77,78%), Mỹ An (9/12, tỷ lệ 75%),…

Tuy nhiên, trong quá trình truyền thông, vận động một số xã vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cho nên trong quý vẫn chưa thực hiện được trường hợp nào. Để hỗ trợ các xã này, trogn thời gia tới, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện sẽ tăng cường giám sát hỗ trợ để nắm rõ nguyên nhân, giúp các xã sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng chỉ tiêu KSKTHN ngang bằng với các xã khác góp phần thực hiện sớm hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe trước hôn nhân năm 2021.

Xuân Trúc

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái