Loadding...
Liên kết website
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Kế hoạch hóa gia đình năm 2019
15:18 | 06/03/2019
Trong năm 2018, năm thứ hai Góc Truyền thông nhà trường hoạt động theo mô hình mới - là một đơn vị trong hệ thống Hội Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động và đã có nhiều chuyển biến tích cực.
                Thông qua nhiều hoạt động như:  Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội thi, duy trì sinh hoạt của góc truyền thông, tham gia viết tin bài trên báo Đồng Khởi, báo dân số… Cuối năm 2018 Chi hội bình xét và đề nghị Hội KHHGĐ tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động CLB Bạn Gái, Góc Truyền thông DS - KHHGĐ.

 Công tác truyền thông, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên trong HS-SV trường học nói chung và trường CĐ Bến Tre nói riêng năm 2019 và thời gian tới sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức. Do vậy, Chi hội KHHGĐ Trường Cao đẳng Bến Tre phải phát huy vai trò tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt quan tâm các giải pháp trọng tâm như sau:

Tiếp tục duy trì và phát huy thành quả công tác truyền thông, giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên trong HS-SV nhà trường, các mục tiêu CSSKSS được tuyên truyền, phổ biến góp phần nâng cao nhận thức theo định hướng chuyển đổi hành vi tích cực của HS-SV trong công tác CSSKSS vị thành niên - thanh niên. Đặc biệt Đa dạng các hình thức hoạt động của CLB Bạn gái của Chi hội KHHGĐ trường CĐ Bến Tre nhằm nâng cao kỹ năng sống, kiến thức tự chăm sóc sức khỏe sinh sản cho HS-SV. 


 

BCH Chi hội KHHGĐ giới thiệu tai liệu sinh hoạtTăng cường các hoạt động phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn, sinh hoạt Câu Lạc bộ Bạn gái, Hội thi hướng đến chuyển tải thông điệp truyền thông DS-KHHGĐ một cách thực tế, sinh động theo định hướng vận đông xây dựng các nội dung giáo dục này thành một “chuyên đề” trong danh mục hoạt động chuyên môn - giáo dục kỹ năng sống, tăng cường khả năng thực hành, thực tế cho HS-SV trong tuần lễ “Công dân sinh viên” đầu năm học.

Xây dựng môi trường giáo dục có sự tham gia đồng bộ của gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội trong việc bảo vệ người chưa thành niên, HS-SV; khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ người chưa thành niên, HS-SV bị xâm hại. Xây dựng cơ chế thực hiện quyền tham gia, tạo cơ hội đảm bảo sự tham gia thường xuyên của người chưa thành niên, HS-SV trong CSSKSS.

Tăng cường các hoạt động tham gia các chương trình nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ xã hội được hình thành hướng đến việc thực hiện đảm bảo các chức năng, giải pháp theo các mục tiêu chiến lược quốc gia CSSKSS vị thành niên, thanh niên.

Với những giải pháp đặt ra, hy vọng răng trong năm 2019, các hoạt động của Chi hội sẽ là nền tảng để công tác truyền thông, vận động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - thanh niên ở trường CĐ Bến Tre có những thành tựu to lớn và bền vững và góp phần đáng kể vào công tác DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre trong thời gian tới./.

  

 (Lâm Trúc)

(Ảnh: STT). 

 

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái