Loadding...
Liên kết website
Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30 –CTr/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường công tác dân số trong tình h&
15:13 | 06/03/2019
Năm 2018 Ngành Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30 - CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh ủy Bến Tre về thực hiện Nghị quyết số 20 và 21 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân công tác dân số trong tình hình mới.
 

          Chi cục Dân số đã tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo từ UBND tỉnh thông qua Sở Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình hành động. Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể thực hiện các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi và đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới cho chi ủy viên và 1/3 đảng viên của các chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy Sở Y tế chỉ đạo các chi ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho số đảng viên còn lại và công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Kết quả 100% đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế đều được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. 


Một buổi truyền thông về công tác dân số cho công nhân khu công nghiệp

Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre trong năm 2018 đã tổ chức 31 lớp tập huấn phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới cho 3037 đối tượng là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, cán bộ, hội viên Hội Người mù, Hội KHHGĐ. Đồng thời, phối hợp Trường Chính trị tổ chức 4 cuộc tọa đàm chủ đề về công tác dân số trong tình hình mới cho 280 học viên đang theo học các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị tại trường. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 4 cuộc Hội diễn văn nghệ quần chúng và 5 cuộc biểu diễn kịch tương tác tuyên truyền về chính sách dân số trong tình hình mới.

Trung tâm DS-KHHGĐ 9 huyện, thành phố đã tổ chức 27 cuộc truyền thông trực tiếp dưới hình thức nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW cho đối tượng cán bộ chiến sĩ công an, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh ấp, cán bộ công đoàn viên công đoàn. Tổ chức 63 cuộc nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, lồng ghép phổ biến những nội dung chính sách dân số trong tình hình mới cho đối tượng là cán bộ, hội viên các ban ngành, đoàn thể và nhân dân. Trên lĩnh vực truyền thông đại chúng đã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách dân số trong tình hình mới trên Đài Truyền thanh  huyện ,xã.

Qua một năm tổ chức thực hiện chương trình hành động của Tỉnh Ủy công tác dân số bước đầu đạt một số chi tiêu cơ bản đến 2025 đó là:

Tỷ lệ bà mẹ mang thai tham gia tầm soát trước sinh 62.39%/70% đạt 89,12%, tỷ lệ trẻ sơ sinh tham gia tầm soát 88.69%/90% đạt 98,545% so với kế hoạch. Mức sinh vẫn duy trì không xuống thấp, số nam nữ đăng ký kết hôn được tư vấn và đi khám sức khỏe ngày tăng lên. Hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh và Kế hoạch hóa gia đình được đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trong thời gian tới toàn hệ thống làm công tác dân số sẽ phát huy sức mạnh, quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch của chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Tỉnh Ủy Bến Tre về thực hiện Nghị quyết số 20 và 21 –NQ/TW của Ban Cấp hành  Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân  công tác dân số trong tình hình mới.

 

Bà Đỗ Thị Kiên Trinh,

Phó Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre

 

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái