Loadding...
Liên kết website
Xã Hưng Khánh Trung B thành quả sau một năm phấn đấu
15:09 | 06/03/2019
Năm 2018 là năm thứ tư thực hiện Đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý giai đoạn 2015-2020. Trên cơ sở các mục tiêu chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm phát huy vai trò tham mưu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác dân số trong tình hình mới.
              Bên cạnh đó, công tác phối hợp chặt chẽ của các ban ngành có liên quan thì công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên cũng được Viên chức Dân số đặc biệt quan tâm, nhất là việc hướng dẫn công tác viên quản lý và phân nhóm đối tượng đã tạo được hiệu quả trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu. Chính vì vậy, công tác Dân số - KHHGĐ của xã Hưng Khánh Trung B năm 2018 đạt kết quả khá cao, Nổi bật nhất là tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai đạt 108% (636/591), trong đó Tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 79,4%; Tỷ suất sinh đạt 9,90%o; Tỷ lê sinh con thứ hai đạt 118% (46/39); Tỷ lệ tầm soát trước sinh đạt 206% (66/32), tầm soát sơ sinh đạt 118% (65/55); Tỷ lệ về khám sức khoẻ trước khi kết hôn đạt 150% (9/6).Buổi truyền thông sinh hoạt về bệnh người cao tuổi

 

Ngoài ra, trong năm 2018 xã Hưng Khánh Trung B được cấp trên đầu tư mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tư giúp nhau của Người cao tuổi, với hơn 40 thành viên sinh hoạt định kỳ hàng tháng vào ngày 18, đến nay qua hơn 6 tháng đi vào hoạt động CLB đã tăng được số thành viên là hơn 50 người; Tổ chức khám sức khoẻ người cao tuổi và các thành viên trong câu lạc bộ được 215 người đạt 93.47% chỉ tiêu.

Bên cạnh đó mô hình sinh hoạt của câu lạc bộ tiền hôn nhân cũng được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2018, với 4 câu lạc bộ gồm 60 thành viên. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì sinh hoạt hàng quý nhằm truyền đạt các kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên thanh niên, lợi ích của việc Khám sức khoẻ trước khi kết hôn, những thay đổi tâm sinh lý của tuổi Vị thành niên…. cho các thành viên trong Câu lạc bộ, nhờ đó mà chỉ tiêu khám sức khoẻ trước khi kết hôn trong năm đã đạt kế hoạch đề ra.

Với những việc làm nêu trên và những kết quả đạt được trong năm 2018 thì tin tưởng rằng đây sẽ là tiền đề cho những thành quả tiếp theo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Hưng Khánh Trung B tiếp tục được phát huy, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.


                                Hiền Hoà

( Viên chức DS – KHHGD xã Hưng Khánh Trung B- Chợ Lách)

 

 

 

                                                           

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái