Loadding...
Liên kết website
Kết quả công tác DS-KHHGĐ huyện Chợ Lách năm 2018
15:03 | 06/03/2019
Tính đến 30/12/2018 vận động được 7.021 cặp vợ chồng duy trì và mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 95,63%. Trong đó vòng: 1.457 (107,93%), triệt sản 4 ( 100%)…; vận động được 74/69 trường hợp nam, nữ khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 107,24% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
        

 Năm 2018, công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Chợ Lách tiếp tục tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, nâng cao năng lực tổ chức bộ máy, tập trung mọi nỗ lực để thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số kết quả đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi: Truyền thông tư vấn tại hộ 7.573 cuộc có 7.921 đối tượng; Truyền thông nhóm nhỏ 463 cuộc có 6.234 lượt người nghe; cung cấp 19.420 tờ bướm các loại, tài liệu 36 quyển; lồng ghép vào sinh hoạt Tổ Nhân dân tự quản, sinh hoạt câu lạc bộ các đoàn thể 2.436 cuộc có 25.143 lượt người nghe; Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp truyền thông như: Phối hợp với Trung tâm Y tế và Ban Đại diện Hội người cao tuổi tổ chức 4 cuộc tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi có 346 người tham dự. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động huyện, Công an huyện tổ chức 6 cuộc truyền thông nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới và MCBGTKS cho các nhóm đối tượng là Chi Hội Trưởng Hội Cựu chiến binh xã, thị trấn, Chủ tịch Công đoàn và Trưởng Ban nữ công, công đoàn cơ sở toàn huyện, Chiến sĩ Công an huyện và Trưởng, Phó ban Công an xã, thị trấn có 274 người tham dự; Phối hợp với Đài truyền thanh phát thanh chương trình DS-KHHGĐ và các mô hình, đề án trên Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn thời lượng 4.435phút với 594 tin bài. Qua đó tạo chuyển biến trong nhân thức của nhân dân về tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Một buổi truyền thông nhóm về công tác dân số 

Về kết quả thưc hiện chỉ tiêu các mô hình, đề án: Chỉ tiêu giảm sinh: toàn huyện sinh mới 1.074 trẻ, tăng 57 trẻ so cùng kỳ năm 2017,  tỷ suất sinh thô cuối năm là 8.66%o đạt so chỉ tiêu giao là (≥ 8,23%o - 12%o). Số trẻ sinh là con thứ 2 có 566 /522 trẻ đạt 108,43% so với chỉ tiêu giao. (tăng 105 trẻ so cùng kỳ năm 2017), so với số trẻ sinh là 52,70%, tăng 6,53% so chỉ tiêu giao là tăng 6% so với tỷ lệ sinh con thứ 2 cuối năm 2017 vượt 0,53%). Số trẻ sinh là con thứ ba có 25 trường hợp, tăng 03 trẻ so cùng kỳ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cuối năm 2018 là 2,33% tăng 0.17% so cùng kỳ, đạt chỉ tiêu giao là (≤ 3%); Tầm soát trước sinh có 879 bà mẹ mang thai tham gia đạt 133,38%  và 991 trẻ được tầm soát sơ sinh, đạt 109,87% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Về mô hình nâng cao chất lượng dân số ngày càng được lãnh đạo Đảng, chính quyền quan tâm, ra văn bản chỉ đạo cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện khám sức khỏe trước hôn nhân; nhờ đó mà năm 2018 vận động được 74/69 trường hợp nam, nữ khám sức khỏe trước hôn nhân đạt 107,24% so với kế hoạch năm 2018. Đồng thời Trung tâm DS-KHHGĐ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản Vị thành niên - thanh niên (VTN-TN), khám sức khỏe trước hôn nhân thông qua hình thức nói chuyện chuyên đề ngoại khóa trong nhà trường và cộng đồng tại 9 xã thực hiệm mô hình Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân: 18 cuộc có 1.104 người tham dự (trong đó 762 em học sinh và 342 phụ huynh có con, cháu, người thân tuổi VTN-TN. Phối hợp với Trường THPT Trương Vĩnh ký và Trần Văn Kiết tổ chức Hội thảo tuyên dương trẻ em gái đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện có 50 em tham dự.

Về công tác quản lý số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành và hệ cơ sở dữ liệu dân cư: Cập nhật thông tin biến động vào hệ dữ liệu dân cư đúng tiến độ, đầy đủ, đạt 99,99% các thông tin, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ tốt cho công tác Dân số-KHHGĐ.

Kết quả kiểm tra công tác DS-KHHGĐ cuối năm 2018 huyện Chợ Lách đạt loại xuất sắc, là đơn giữ vững thành tích trong 10 năm liền. Song công tác Dân số-KHHGĐ tại các xã, thị Trấn qua kết quả kiểm tra đánh giá cuối năm hầu hết các đơn vị thực hiện khá tốt cụ thể: có 2/11 đơn vị duy trì đạt loại xuất sắc (Hưng Khánh Trung B và Thị Trấn); 7 đơn vị đạt loại tốt (Vĩnh Bình, Sơn Định, Vĩnh Thành, Tân Thiềng,Vĩnh Hòa, Hòa Nghĩa, Phú Sơn), 2 xã đạt loại khá (Long Thới, Phú Phụng) không có đơn vị đạt loại trung bình. Đây là thành công lớn của ngành Dân số huyện nhà sau 25 năm tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời năm 2018 được Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đánh giá cao về kết quả đạt được của huyện nhà so với chỉ tiêu kế hoạch năm.

Với kết quả đạt được trong năm 2018, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Chợ Lách xem đây là cơ sở, là nguồn động lực làm tiền đề để hoàn thành sớm các chỉ tiêu 2019, Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020 và Đề án Duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020, đề án Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi 2017-2025, góp phần nâng cao chất lượng dân số huyện nhà./.

 

Hồng Hoa
ảnh: Hiền Hòaframe_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái