Loadding...
Liên kết website
Chi hội Kế hoạch hóa gia đình triển khai công tác truyền thông giáo dục dân số năm 2019
14:56 | 06/03/2019
Ngày 14/1/2019, được sự hỗ trợ của Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bến Tre, Chi hội Kế hoạch hóa gia đình – Góc Truyền thông giáo dục, dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (DS- CSSKSS - KHHGĐ) Trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức kỳ sinh hoạt kỳ đầu tiên tháng 1/2019 tại CLB Bạn Gái lớp17 CĐ Mầm non 3 với chủ đề “Mùa xuân Dân số”.
 

 Buổi sinh hoạt, đại biểu đã được thông qua báo cáo tổng kết năm 2018 và triển khai hoạt động năm 2019 của các CLB Bạn Gái nhà trường với lịch sinh hoạt định kỳ 12 chủ đề xuyên suốt 12 tháng được Ban giám hiệu nhà trường phê duyệt. Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi,…Quang cảnh buổi sinh hoạt thường kỳ của CLBBG lớp 17MN3

 

 Theo báo cáo của Chi hội Kế hoạch hóa gia đình  nhà trường, năm 2018, Chi hội đã có được một phong trào mạnh trên lĩnh vực giáo dục, truyền thông DS/KHHGĐ mà trọng tâm là chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) vị thành niên – thanh niên trong học sinh sinh viên với nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được đánh giá cao, huy động được mọi nguồn lực vào đầu tư cho công tác giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần phát triển nguồn nhân lực; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2019, trước những thách thức đặt ra cho công tác giáo dục kỹ năng sống, CSSKSS  phải được chuyên môn hóa, xã hội và đồng bộ hóa, tập trung các nguồn lực hướng đến nâng cao chất lượng và quy mô trong nhà trường, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu tìm giải pháp nhằm thu hút sự tham gia của người chưa thành niên, học sinh, sinh viên tìm hiểu về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh công tác truyền thông - giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ./.

 (Lâm Trúc) 

 

 Ảnh: Thanh Tuyền

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái