Loadding...
Liên kết website
Kết quả về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018 ở Mỏ Cày Nam
14:37 | 06/03/2019
Năm 2018 chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện nhà thực hiện đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi
 

 

Năm 2018 chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện nhà thực hiện đạt được nhiều kết quả rất phấn khởi như: Việc trước tiên là tham mưu cho UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025, tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản của tỉnh giao; Phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông của kế hoạch thực hiện các Đề án đã được triển khai trên địa bàn huyện. Kết quả đó, phần lớn là nhờ vào sự năng động của đội ngũ công chức, viên chức dân số huyện nhà, thường xuyên bám sát kế hoạch, theo dõi tiến độ đến tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của tuyến cơ sở kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Công tác truyền thông chuyển đổi hành vi được thực hiện qua nhiều hoạt động phối hợp với các ban ngành. Trong năm đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn và Hội Cựu chiến binh để tổ chức các cuộc truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh, lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát trước sinh và sơ sinh…cho các cán bộ, hội viên, đoàn viên cơ sở. Phối hợp tổ chức trên 23 lớp truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên, tác hại của việc mang thai ngoài ý muốn cho 2.415 em học sinh tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số, năm 2018 toàn huyện có 1.871 trẻ mới sinh, tăng so cùng kỳ 85 trẻ, tỷ suất sinh ở mức dưới 12%o. Trong đó số trẻ sinh con thứ 3 là 65 trẻ, chiếm tỷ lệ 3,47%/, giảm so cùng kỳ 16 trẻ; Phối hợp vận động 07 đối tượng thực hiện đình sản, đạt 175%KH; có 1.281 bà mẹ mang thai tham gia tầm soát trước sinh, đạt 55,7% so số bà mẹ mang thai trong năm; có 1.617 trẻ mới sinh được lấy máu gót chân tầm soát sơ sinh, đạt 86,4% so số trẻ sinh năm 2018…

 

 

Bà Đỗ Thị Kiên Trinh, Phó Chi cục Trưởng, phát biểu tại
hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 tại Mỏ Cày Nam

 

Trong triển khai Đề án Duy trì mức sinh thấp, hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 -2020, năm 2018, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện đã tranh thủ được 26 triệu đồng từ nguồn kinh phí UBND huyện hỗ trợ để chi cho các hoạt động truyền thông cho các nhóm đối tượng tại cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, Mỏ Cày Nam vẫn còn những mặt hạn chế nhất định như: Trong năm còn 01 đảng viên sinh con thứ 3, chỉ tiêu vận động phụ nữ sinh con thứ 2 chỉ đạt 91,53%KH. Năm 2019 là năm chương trình Dân số - KHHGĐ huyện nhà có nhiều thách thức lớn, Mỏ Cày Nam cần phải có sự nỗ lực vượt bật  so với năm 2018 mới thực hiện đạt các mục tiêu cũng như các chỉ tiêu của cấp trên giao.

Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với lãnh đạo các cấp, công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan trong tổ chức các hoạt động truyền thông của các mô hình và kế hoạch thực hiện các đề án.

Quản lý đội ngũ viên chức ngành từ huyện đến cơ sở phải thật sự năng động, sáng tạo trong mọi công việc, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hỗ trợ đối với các xã tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2018 còn cao, thực hiện chỉ tiêu khám sức khỏe trước hôn nhân còn thấp; Giám sát hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động đối với những đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3, các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo… được hưởng lợi từ chương trình tại các địa bàn.

Thường xuyên củng cố kiến thức cho đội ngũ viên chức ngành trong các cuộc họp giao ban tại huyện; Kịp thời hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho các viên chức dân số còn mới mẻ, công tác tham mưu và kỹ năng truyền thông còn hạn chế.

 

                                                                                                      Thu Hồng

                                                                                   

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái