Loadding...
Liên kết website
Năm 2018 tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Dân số - kế hoạch hóa gia đình
10:59 | 06/03/2019
Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 21 –NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án Duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 -2020 nhằm giải quyết 3 mục tiêu về dân số đó là qui mô, cơ cấu và chất lượng dân số.
 

           Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 21 –NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục thực hiện Đề án Duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 -2020 nhằm giải quyết 3 mục tiêu về dân số đó là qui mô, cơ cấu và chất lượng dân số. Đã tổ chức thực hiện 7 chỉ tiêu về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) của Sở Y tế giao ngay từ đầu năm trong điều kiện bộ máy tổ chức gặp nhiều khó khăn, kinh phí hỗ trợ cộng tác viện chậm chi trả, chuẩn bị về bộ máy tổ chức tại Trung tâm DS-KHHGĐ để sáp nhập vào Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Chính sách trong lĩnh vực dân số -KHHGĐ thay đổi theo Thông tư 26/ TT - BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về  Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 -2020 đã làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động. Tuy nhiên, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, xây dựng các giải pháp phù hợp với thực trạng của địa phương. Sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành đoàn thể; Quyết tâm của của toàn hệ thống làm công tác dân số đã mang lại kết quả như sau:

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số phát triển trong tình hình mới và tập trung vào thông điệp mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con. Đã thực hiện các chuyên mục, phóng sự trên Đài Phát thanh Truyền hình; Báo đồng khởi; Biên tập và phát hành Bản tin Dân số hàng tháng; Cập nhật thông tin lên Website dansobentre.net Tổ chức nhiều cuộc báo cáo chuyên đề về Dân số trong tình hình mới cho Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, Tổ trưởng Tổ NDTQ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân cấp xã, thị trấn, hội viên các chi hội trực thuộc Hội KHHGĐ tỉnh.

Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản (SKSS) vị thành niên - thanh niên, Hội diễn văn nghệ truyền thông về SKSS cho công nhân lao động Khu công nghiệp Giao Long, kịch tương tác và biểu diễn nghệ thuật quần chúng tuyên truyền chính sách dân số trong tình hình mới.

Một buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niêm - thanh niên

Tổ chức củng cố và duy trì sinh hoạt định kỳ các Góc Truyền thông cho học sinh, sinh viên. Tập huấn kỹ năng truyền thông tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân (THN) cho các thành viên tổ tư vấn của xã mới triển khai; Số câu lạc bộ (CLB) THN được duy trì đến cuối năm 2018 là 147 CLB, tăng 36 CLB so với cùng kỳ. Có 668/574 trường hợp tự nguyện khám sức khỏe, đạt 116,38% so kế hoạch

Hoạt động chăm sóc SKSS và đảm bảo hậu cần phương tiện tránh thai (PTTT) đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho từng nhóm đối tượng theo các kệnh miễn phí, tiếp thị và xã hội hóa

Tỷ lệ bà mẹ mang thai tham gia tầm soát bệnh đạt 146,99%; Tỷ lệ trẻ sơ sinh được lấy máu gót chân đạt 136,45% so chỉ tiêu kế hoạch.

Tổ chức khám và lập sổ theo dõi sức khỏe định kỳ cho 8.418 người cao tuổi tại 34 xã mô hình.

Bước đầu tổ chức thực hiện công tác dân số trong tình hình mới đã mang lại kết quả khả quan. Với sự quyết tâm của hệ thống làm công tác dân số sẽ phát huy và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của mô hình, đề án triển khai thực hiện đến năm 2020 đạt chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Y tế Bến Tre .Bà Đỗ Thị Kiên Trinh

Phó Chi Cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bến Tre

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái