Loadding...
Liên kết website
Những kết quả về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018
09:14 | 06/03/2019
Theo báo cáo của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các huyện, thành phố, năm 2018 toàn tỉnh có 13.886 trường hợp trẻ em mới sinh. Trong đó, số sinh là con thứ 3 trở lên có 452 trường hợp, chiếm tỷ lệ 3,25%; con thứ 2 là 6.424 trường hợp, chiếm tỷ lệ 46,26% và số còn lại là con đầu lòng. So với cùng kỳ năm 2017 số sinh có tăng 2,36%, song tỷ suất sinh vẫn mức thấp (9,34%o); Tỷ lệ con thứ 3 trở lên liên tiếp ổn định ở mức dưới 4%.
              Theo báo cáo của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các huyện, thành phố, năm 2018 toàn tỉnh có 13.886 trường hợp trẻ em mới sinh. Trong đó, số sinh là con thứ 3 trở lên có 452 trường hợp, chiếm tỷ lệ 3,25%; con thứ 2 là 6.424 trường hợp, chiếm tỷ lệ 46,26% và số còn lại là con đầu lòng. So với cùng kỳ năm 2017 số sinh có tăng 2,36%, song tỷ suất sinh vẫn mức thấp (9,34%o); Tỷ lệ con thứ 3 trở lên liên tiếp ổn định ở mức dưới 4%. Riêng tỷ lệ con thứ 2 trong năm 2018 tăng đáng kể, từ 34,12% năm 2017 tăng lên 46,26%, mức tăng 12,14% nhờ tác động của việc tăng cường truyền thông sinh đủ hai con trong những năm gần đây. So với kế hoạch, mức giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 trở lên và tăng sinh con thứ 2 đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Về KHHGĐ, toàn tỉnh ước có 80.907 trường hợp mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 104,23% kế hoạch năm. Trong đó, một số biện pháp tránh thai lâm sàng đạt và vượt chỉ tiêu: như dụng cụ tử cung (111,71%); thuốc tiêm tránh thai (164,9%).

Trong năm 2018, việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cũng đạt những kết quả khích lệ. Trong đó, có 703 trường hợp thanh niên khám kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, đạt chỉ tiêu 122,5%; Có 10.527 trường hợp trên tổng số 16.872 thai phụ thực hiện khám chẩn đoán trước sinh, đạt 62,39% so với kế hoạch đề ra là 50%; 12.316 trường hợp trẻ sơ sinh trên tổng số 13.866 trẻ mới sinh được cha mẹ đưa đi khám tầm soát nhằm phát hiện sớm các bệnh rối loạn về chuyển hóa, đạt 88,69% -so với kế hoạch đề ra là 84%. Những số liệu trên đã khẳng định các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số trong năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hội thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khỏe vị thành niên - thanh niên


         Việc thực hiện mục tiêu của các kế hoạch, mô hình, đề án về DS - KHHGĐ trong năm 2018 cũng đạt những kết quả đáng kể. Trong đó, mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân tiếp tục được nhân rộng thêm 18 xã thuộc 9 huyện, thành phố, nâng tổng số đơn vị triển khai mô hình lên 75 xã, chiếm tỷ lệ gần 46% số xã, phường trong toàn tỉnh triển khai mô hình này nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS đến nhóm đối tượng vị thành niên - thanh niên. Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tiếp tục tăng cường truyền thông đến cơ sở và cuối năm đạt tỷ số giới tính trong mức 108 trẻ trai/100 trẻ em gái. Đặc biệt, kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2018 đã được các cấp, các ngành tập trung triển khai và mang lại những kết quả thiết thực. Trong đó, đã nhân rộng thêm 10 xã triển khai mô hình câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”, đưa số xã triển khai mô hình đạt 33 xã, chiếm tỷ lệ 20% số xã, phường trong toàn tỉnh có triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Nhiều hoạt động truyền thông-tư vấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được triển khai đến tận cơ sở. Đáng kể, có 8.418 trường hợp người cao tuổi sinh sống tại các xã triển khai mô hình được Trung tâm Y tế huyện, thành phố phối hợp khám và lập Sổ Theo dõi sức khỏe định kỳ. Việc mở rộng mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng và lập Sổ Theo dõi sức khỏe định kỳ trong năm 2018 và các năm tiếp theo được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống người cao tuổi, nhất là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cận nghèo, hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn./.     

                                                                                                                                           Kim Nguyên

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái