Loadding...
Liên kết website
Ba Tri Sớm đạt chỉ tiêu kế hoạch khám sức khỏe trước khi kết hôn năm 2018
16:23 | 14/09/2018
Năm 2018 Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện mở rộng thêm 2 xã mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân là Mỹ Thạnh và Phú Lễ, nâng tổng số xã có mô hình tư vấn và KSKTHN trên toàn huyện là 9 xã.
            Ngay từ đầu năm Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã tiến hành củng cố, kiện toàn và tăng cường công tác tham mưu phối hợp truyền thông, tư vấn và KSKTHN năm 2018 đối với các xã có mô hình; tăng cường công tác tham mưu phối hợp truyền thông, tư vấn và KSKTHN năm 2018 đối với những xã không có mô hình.

 Qua 7 tháng thực hiện, toàn huyện có 109 đối tượng tham gia khám sức khỏe trước kết hôn, tăng 79 trường hợp so với cùng kỳ, đạt 160% so với kế hoạch năm. Trong đó, các xã có số nam nữ tham gia khám sức khỏe trước hôn nhân đạt cao là: Mỹ Thạnh (28) , Bảo Thạnh (22), An Thủy (14), Bảo Thuận (11).

          Có được những kết quả trên, đó là sự nổ lực của đội ngũ làm công tác DS -KHHGĐ từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là sự quan tâm, đôn đốc, nhắc nhỡ thường xuyên của các cấp lãnh đạo; Sự chủ động của viên chức dân số xã thường xuyên tham mưu với lãnh đạo địa phương; Công tác phối hợp được chặt chẽ và trách nhiệm của các thành viên trong tổ tư vấn; Đảm bảo chế độ họp định kỳ để đánh giá tình hình thực hiện công tác vận động, tư vấn khám sức khỏe trước hôn nhân nhằm nắm bắt những khó khăn trong quá trình thực hiện để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn tồn tại những hạn chế cần quan tâm như: Hiện còn 2/ 9 xã mô hình có đối tượng tham gia KSKTHN thấp. Nguyên nhân chủ yếu là chưa được sự quan tâm đôn đốc nhắc nhỡ thường xuyên của lãnh đạo địa phương; thành viên tổ tư vấn chưa thực hiện tốt công tác phối hợp để phát huy hết vai trò trách nhiệm trong công tác phối hợp nhất là vai trò của cán bộ tư pháp - hộ tịch.

 Theo Ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cho công tác vận động nam nữ thực hiện tốt việc KSKTHN là:

Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cương công tác chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể nói chung và các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức nói riêng phải thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe trước hôn nhân

Phát huy vai trò của VCDS các xã trong việc phối hợp với các ngành các cấp vận động đối tượng tham gia KSKTHN, nhất là các xã chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Riêng đối với các xã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu KSKTHN năm, không thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải tiếp tục vận động, tư vấn nam, nữ chuẩn bị kết hôn thực hiện KSKTHN nhằm tạo cho người dân ý thức được việc trước khi đám cưới là phải khám sức khỏe.

 

Yến Linh

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái