Loadding...
Liên kết website
Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
15:30 | 14/09/2018
Chiều ngày 03/8/2018, Chi ủy Chi bộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động tại Chi cục DS – KHHGĐ.
        Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Thanh Tiến, Bí thư chi bộ triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.Đồng thời, Bí thư chi bộ đã quán triệt Chỉ thị 23 - CT/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tiến (đứng) đang triển khai Nghị quyết

 

Ngoài ra, hội nghị đã quán triệt Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” của Tỉnh ủy. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2020, phát triển mới ít nhất 500 doanh nghiệp khởi nghiệp và 2.500 doanh nghiệp các loại; nâng tổng số doanh nghiệp các loại hình lên khoảng 5.500 doanh nghiệp; nâng số hộ sản xuất kinh doanh cá thể lên gấp đôi số đang hoạt động. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm (theo chuẩn mới) để cuối nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo còn 7%.

Sau hội nghị, Chi ủy chi bộ đề nghị, cán bộ, đảng viên và người lao động viết thu hoạch nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, quyết tâm và hành động trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương./.

Hoàng Oanh

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái