Loadding...
Liên kết website
Hội nghị giao ban công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình tháng 7 năm 2018
15:15 | 14/09/2018
Ngày 31/7/2018, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức họp giao ban tháng 7/2018 nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và đề ra một số nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.
         Tham dự hội nghị có: Ban lãnh đạo Chi cục, các đồng chí là Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, chuyên viên phụ trách huyện điểm; Lãnh đạo Trung tâm DS - KHHGĐ của 9/9 huyện, thành phố.   

Qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, đồng thời đề xuất những khó khăn tại địa phương của Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện thành phố. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, kinh phí của công tác viên hiện đang ảnh hưởng một phần đến công tác DS - KHHGĐ.

Quang cảnh hội nghị giao ban tháng 7 năm 2018


        Để khắc phục những khó khăn, Ban lãnh đạo Chi cục và các phòng chuyên môn đã đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt, Ông Nguyễn Thanh Tiến, Chi cục Trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh  đã chỉ đạo Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành phố, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt các chính sách, chủ trương về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời có kế hoạch nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Về kinh phí phải thực hiện theo thông tư số 26/2018/TT - BTC, ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính. Đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng tự nguyện triệt sản, thực hiện khám sức khỏe trước hôn nhân, thực hiện tầm soát trước sinh và sơ sinh, công tác cập nhật thông tin về DS - KHHGĐ, các đối tượng đặt vòng miễn phí. Đồng thời có nghiên cứu về các quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi của bảo hiểm y tế trên địa bàn để chi cho hợp lý.

Rà soát và báo cáo thuốc điều trị bệnh phụ khoa  để có đề xuất về Chi cục DS - KHHGĐ xem xét tổ chức chiến dịch khám phụ khoa đợt 2 năm 2018.

Tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề đạt kế hoạch đề ra. Quan tâm bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch năm, từ đó đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông giáo dục đến từng nhóm đối tượng; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt các câu lạc bộ trước hôn nhân; phối hợp với Đoàn thanh niên chuẩn bị lập danh sách bí thư và phó bí thư chi đoàn ấp để tham gia lớp tập huấn năm 2018.

Triển khai đồng bộ công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn. Khẩn trương tổ chức ra mắt các Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” năm 2018; Chỉ đạo các xã có mô hình dự trù kinh phí cho một ca khám sức khỏe người cao tuổi để báo cáo về Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh tổng hợp trình Sở Y tế duyệt kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2020.

Tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu phải được thống nhất đảm bảo tính chính xác, phù hợp giữa kho dữ liệu điện tử và báo cáo thông kê. Chỉ đạo viên chức dân số thường xuyên phối hợp với y sĩ san nhi rà soát số sinh để cập nhật kịp thời.

Đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông giáo dục đến từng nhóm đối tượng; tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên - thanh niên… Đồng thời báo cáo kết quả sửa chữa pano, nhân bản tài liệu truyền thông về Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

Châu Hồng

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái