Loadding...
Liên kết website
Từ thành đến huyện
15:24 | 29/06/2018
Trong tháng 6/2018, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tập trung công tác kiểm tra công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn. Đồng thời đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác tháng 6 đạt được một số kết quả sau:
          Trong tháng 6/2018, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tập trung công tác kiểm tra công tác DS - KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại các xã, thị trấn; tổ chức tổ chức khám phụ khoa và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời đã tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác tháng 6 đạt được một số kết quả sau:

            Bình Đại: Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định củng cố thành viên Ban chỉ đạo mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; Trình Chi cục DS - KHHGĐ về việc xem xét xếp lương vào chức danh nghề nghiệp dân số theo Thông tư 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2016. Tổ chức thành công Đại hội Hội kế hoạch hóa gia đình nhiệm kỳ 2018 – 2023. Phối hợp với Công an huyện tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới và hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh. Tổ chức tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2018.  

           Thạnh Phú: Xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2018; Phối hợp với huyện Đoàn, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Đại Điền ra mắt Câu lạc bộ “Giáo dục tình dục toàn diện”.

           Châu Thành: Trình Chi cục DS - KHHGĐ hồ sơ hợp đồng nhân viên phụ trách dân số xã Tiên Long; tổ chức tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở Người cao tuổi năm 2018; Tổ chức nói chuyện chuyên đề về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho các xã, thị trấn; Tổ chức kiểm tra hoạt động công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018; Tiến hành khảo sát tìm hiểu Kiến thức - Thái độ - Hành vi (KAP) về vấn đề sức khỏe sinh sản của vị thành niên - thanh niên năm 2018.

           Ba Tri: Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát truyền thông quý III năm 2018. Xây dựng kế hoạch sửa chữa pano ở 9 xã, thị trấn. Khảo sát tìm hiểu Kiến thức - Thái độ - Hành vi (KAP) về vấn đề sức khỏe sinh sản của vị thành niên - thanh niên năm 2018.

        Một hoạt động truyền thông nhóm nhỏ


           Mỏ Cày Bắc
: Tổ chức tập huấn cung cấp thông tin về già hóa Dân số cho thành viên Ban Dân số năm 2018 tại xã Tân Thành Bình; tổ chức tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi năm 2018; Trình Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh xét nâng lương tháng 6 năm 2018 cho viên chức đã đến hạn. Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác Dân số-kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2018 tại các xã trên địa bàn huyện.

           Chợ Lách: Sơ kết hoạt động tháng 5/2018; Tổ chức nói chuyện chuyên đề tư vấn sức khỏe trước hôn nhân năm 2018 cho các bậc phụ huynh của Vị thành niên - Thanh niên; Tổ chức tư vấn cộng đồng về các bệnh thường gặp ở người cao tuổi; tổ chức tập huấn về già hóa dân số cho thành viên Ban DS-KHHGĐ xã mới triển khai mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

           Mỏ Cày Nam: Tổ chức khám phụ khoa cung cấp dịch vụ Chăm sóc SKSS/KHHGĐ tầm soát ung thư cổ tử cung,  cho chị em phụ nữ năm 2018.  

         Giồng Trôm: Tổ chức truyền thông, tư vấn các bệnh thường gặp cho người cao tuổi; Tổ chức truyền thông sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh khối lớp 7, 8 tại trường THCS Thị Trấn, Phước Long.

         Thành Phố Bến Tre: Ký kết hoạt động phối hợp thực hiện chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi thành phố Bến Tre giai đoạn 2017 - 2020.

                                                                                               Ban Biên Tập

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái