Loadding...
Liên kết website
triển khai các kế hoạch năm 2018
09:16 | 07/05/2018
Ngày 06/4/2018, Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai công tác DS - KHHGĐ năm 2018. Thành phần dự hội nghị gồm Ban lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng, các cán bộ phụ trách điểm và các lãnh đạo, viên chức của 9/9 Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, thành phố.
          Năm 2018, công tác DS-KHHGĐ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu chủ động duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên với các chỉ tiêu cơ bản: Tỷ suất sinh thô (CBR) < 12%o; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,56 %; Tỷ lệ sinh là con thứ ba trở lên < 4%; Tỷ lệ trẻ sinh là con thứ 2 tăng 5,5% (so năm 2017); Tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3 điểm phần trăm; Tỷ lệ tầm soát, chẩn đoán trước sinh là 50% số bà mẹ mang thai; Tỷ lệ tầm soát, chẩn đoán sơ sinh là 84% trẻ sinh ra sống; 15% nam nữ được khám sức khỏe trước khi kết hôn; Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại 72,5%; Tổng chỉ tiêu biện pháp tránh thai hiện đại là 77.620 trường hợp, trong đó: vòng tránh thai 13.600, triệt sản 40, thuốc cấy tránh thai 190, thuốc tiên tránh thai 3.090, thuốc viên tránh thai 36.000 và bao cao su 24.700 chiếc.
Ông Nguyễn Thanh Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị         Tuy nhiên, công tác DS - KHHGĐ năm 2018 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số qui định các múc chi chi chặt chẽ hơn; có sự thay đổi về cơ chế chính sách; tổ chức bộ máy...

         Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Tiến - Chi Cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ yêu cầu các huyện, thành phố sau khi tiếp thu các kế hoạch phải khẩn trương triển khai, hướng dẫn cụ thể cho các xã thị trấn để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng hoạt động phối hợp liên ngành và xã hội hóa để huy động nguồn lực cho công tác DS - KHHGĐ. Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện vào 6 tháng đầu năm để tìm biện pháp hiệu quả để tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra.

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái