Loadding...
Liên kết website
Từ thành đến huyện
14:13 | 29/03/2018
Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 (8/3/1910-8/3/2018), 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh Phúc 20/3, cùng với triển khai nhiệm vụ công tác Dân số, các công đoàn viên là công chức, viên chức và dân số tham gia nhiều hoạt động.
 Giồng Trôm: Tham mưu, phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 30/CTr-TU của Tỉnh ủy về công tác dân số trong tình hình mới. Tổ chức các hoạt động truyền thông DS/SKSS/KHHGĐ tại cơ sở; Duy trì hoạt động của các mô hình trên địa bàn huyện. Vận động các cập vợ chồng đang sử dụng các biện pháp tránh thai mới tính đến tháng 3/2017 là 6.562/8.227 người đạt 79,7% chỉ tiêu kế hoạch. Tổng số trẻ mới sinh 144 trẻ. Tư vấn khám sức trước hôn nhân 19 người, trong đó có 02 người tự nguyện tham gia khám sức khỏe trước hôn nhân. Vận động các bà mẹ tầm soát trước sinh 53/700 đạt 7,6 % trên tổng số bà mẹ mang thai và lấy máu gót chân 126//144 đạt 87,5%  trên tổng số trẻ sơ sinh được sinh ra.

Thành phố Bến Tre:Tổ chức họp giao ban Chương trình DS - KHHGĐ tháng 03/2018 có 22 người tham dự; Giám sát truyền thông tư vấn mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân” tại Phường 1, xã Mỹ Thạnh An, xã Bình Phú, xã Phú Hưng; phối hợp với các đoàn thể truyền thông về DS/SKSS/KHHGĐ 12 cuộc, 352 lượt người dự, tư vấn tại hộ gia đình 716 cuộc.

Thạnh Phú: Xây dựng bảng phân bổ chỉ tiêu về DS - KHHGĐ lần 01 năm 2018 và hướng dẫn viên chức dân số các xã, thị trấn về cụ thể hóa lại chỉ tiêu cho địa phương mình để tổ chức thực hiện; Vận động 4 trường hợp trường hợp nam nữ tự nguyện đi khám sức khỏe trước hôn nhân. Nâng tổng số đến nay được 12 trường hợp.

Mỏ Cày Nam: Ký hợp đồng xác định thời hạn đối với nhân viên phụ trách công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình xã Tân Hội, Hương Mỹ; Phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 -27/02/2018). Trong tháng trên địa bàn huyện có 103 trẻ mới sinh; vận động được 72 đối tượng thực hiện vòng tránh thai mới 72 cas; Phối hợp vận động 07 trường hợp nam, nữ tham gia khám kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, lũy kế đến thời điểm 21 trường hợp.

Ba Tri: Giám sát chương trình DS-KHHGĐ năm 2018, vận động 18 trường họp nam, nữ  tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn, nâng số người KSKTHN đến thời điểm hiện tại là 22 người; Tham gia các hoạt động nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/ 2 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/ 3.   

Hội thi Mâm cơm gia đình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Châu Thành: Trao thông báo chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên hợp đồng xã tiên Long; Phân bổ chỉ tiêu hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2018 cho các xã, thị trấn theo phân bổ của Chi cục dân số tỉnh; Hướng dẫn cho các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu cho các Cộng tác viên thực hiện năm 2018; Tiếp tục giám sát công tác truyền thông giáo dục về DS/SKSS/KHHGĐ, truyền thông cho đề án tầm soát trước sinh – sơ sinh tại các xã, thị trấn; tiếp tục cung ứng và tiếp thị các dịch vụ tránh thai phi lâm sàng về cho Ban Dân số các xã, thị trấn để cung cấp và tiếp thị cho đối tượng cần sử dụng;         

Chợ Lách: Sơ kết hoạt động tháng 02 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2018, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho Viên chức dân số xã, thị trấn nhằm củng cố các hoạt động công tác Dân số-KHHGĐ đầu năm 2018; Tiếp tục tăng cường các hoạt động truyền thông trong quý I, đẩy mạnh công tác tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Mỏ Cày Bắc: Tham mưu Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về “ Công tác dân số trong tình hình mới”, báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện Đề án Duy trì mức sinh thấp hợp lý giai đoạn 2015-2020; Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 171-CV/HU ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Huyện Ủy “ Về việc tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các cặp nam nũ chuẩn bị kết hôn”; Ra công văn chỉ đạo về việc phân bổ chỉ tiêu Dân số-kế hoạch hóa gia đình lần 01 năm 2018; Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện chương trình Dân số-kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2018-2020; Xây dựng kế hoạch phối hợp phát thanh thực hiện chương trình Dân số-kế hoạch hóa gia đình năm 2018;

Bình Đại: Trình Chi cục Dân số - KHHGĐ về việc chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên công tác Dân số - KHHGĐ xã Phú Thuận và xin ý kiến hợp đồng nhân viên thay thế; Tiến hành giám sát củng cố các xã Phú Thuận, Bình Thới, Thừa Đức, Phú Vang; Phân bổ chỉ tiêu Dân số - KHHGĐ đợt I/2018 cho các xã, thị trấn.


                                                                                                    Ban Biên tập

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái