Loadding...
Liên kết website
Giồng Trôm ghi nhận qua kiểm tra cuối năm
09:57 | 06/12/2017
Trên 07 chỉ tiêu lớn toàn huyện Giồng Trôm đạt 6/7 chỉ tiêu, có 1 không đạt, đó là tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại.
                 Từ ngày 9 đến 31/10/2017, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Giồng Trôm kiểm tra công tác DS-KHHGĐ năm 2017 tại các xã, thị trấn. Nhìn chung, đa phần các xã đều đạt chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

Chỉ tiêu thứ nhất, tỷ suất sinh thô (CBR): dự kiến số trẻ sinh ra đến cuối năm 2017 là 2.026 trẻ, tăng 56 trẻ so với cùng kỳ; tỷ suất sinh thô đạt mức 10.22%o, tăng 0.23%o so cùng kỳ, đạt chỉ tiêu tỉnh giao dưới 12%o. Có 21/22 xã đạt chỉ tiêu huyện giao, 01 xã không đạt chỉ tiêu (Lương Quới: CBR là 12.26%o, tăng 2.86%o so cùng kỳ, vượt 1.26%o so với chỉ tiêu huyện giao).

Chỉ tiêu thứ hai, trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên: có 47 trẻ sinh là con thứ ba, đạt 2.32%, giảm 0.37% so với cùng kỳ, đạt chỉ tiêu tỉnh giao (dưới 3.5%). Có 16/22 xã đạt tỷ lệ con thứ ba huyện giao, tuy nhiên vẫn còn 6 xã có tỷ lệ con thứ ba tăng so với cùng kỳ, dẫn đến không đạt chỉ tiêu do huyện giao, như: Tân Hào, Tân Thanh, Thị Trấn, Long Mỹ, Lương Quới, Long Mỹ, xã Tân Thanh. Có 01 trường hợp đảng viên sinh con thứ ba.

Đoàn kiểm tra huyện Giồng Trôm đang làm việc với xã Phong Nẫm.


Chỉ tiêu thứ ba, trẻ sinh là con thứ hai: dự kiến đến cuối năm có 881 trẻ sinh là con thứ hai, đạt 107.9% chỉ tiêu kế hoạch giao, tăng 90 trẻ so với cùng kỳ năm 2016. Có 16/22 xã đạt chỉ tiêu huyện giao, còn lại 6 xã không đạt chỉ tiêu: Thị Trấn, Bình Thành, Châu Hòa, Châu Bình, Mỹ Thạnh, Phước Long.

Chỉ tiêu thứ tư, Sàng lọc trước sinh: tổng số phụ nữ mang thai tham gia  là 977 người, đạt 145.6% kế hoạch năm; có 20/22 xã đạt chỉ tiêu đề ra, xã Bình Thành và Phong Mỹ không đạt chỉ tiêu.

Chỉ tiêu thứ năm, sàng lọc sơ sinh (SLSS): đến tháng 10 có 1.359 trẻ tham gia sàng lọc, chiếm tỷ lệ 67.1% trên tổng số trẻ dự kiến sinh trong năm 2017, tăng 31.2% so cùng kỳ và đạt 111.1% chỉ tiêu năm. Có 6/22 xã không đạt: Long Mỹ, Hưng Nhượng, Bình Thành, Phong Mỹ, Mỹ Thạnh, Lương Phú.

Chỉ tiêu thứ sáu, tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng BPTT hiện đại (CPR) là 24.822 người, chiếm tỷ lệ 71.29%, giảm 1.68% so với cùng kỳ, đạt 96.3% chỉ tiêu. Hiện tại có 6 xã đạt chỉ tiêu: Tân Thanh, Bình Hòa, Châu Bình, Lương Hòa, Lương Phú, Hưng Phong, còn lại 16/22 xã không đạt.

Chỉ tiêu thứ bảy: Số nam, nữ được tư vấn về lợi ích khám sức khỏe trước khi kết hôn là 257 người. Có 64 nam nữ tự nguyện đi khám (đạt 130.6%), tập trung tại 7 xã có mô hình và 4 xã ngoài mô hình, cụ thể: Thị Trấn 3 (60%); Tân Thanh 7 (116.6%),Tân Hào 17 (154.5%), Châu Bình 2 (33.3%), Lương Phú 9 (150%), Phước Long 10 (133.3%), Châu Hòa 10 (111%), Long Mỹ 3 cas, Hưng Nhượng, Tân Lợi Thạnh, Phong Mỹ  mỗi xã 01 cas.

Trên 07 chỉ tiêu lớn toàn huyện Giồng Trôm đạt 6/7 chỉ tiêu,  có 1 không đạt, đó là tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Những tháng cuối năm 2017, đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ của huyện Giồng Trôm sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm.

Tin, ảnh: Nhật Trường

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái