Chi cục dân số tỉnh Bến Tre Mỏ Cày Nam - Một số kết quả sau kiểm tra cuối năm 2017
Loadding...
Liên kết website
Mỏ Cày Nam - Một số kết quả sau kiểm tra cuối năm 2017
02:08 | 06/12/2017
Qua kiểm tra, huyện có 05 xã đạt loại xuất sắc (An Thới, Bình Khánh Đông, Tân Trung, Thành Thới B, An Thạnh), 05 xã tốt, 05 khá và 02 xã trung bình (Minh Đức, Thị trấn).
                  Để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), làm cơ sở bình xét thi đua cuối năm 2017. Đồng thời nắm bắt những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở; Trao đổi một số giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế nhằm nâng dần chất lượng, hiệu quả hoạt động chương trình DS-KHHGĐ tại địa phương. Trung tâm DS-KHHGĐ Mỏ Cày Nam tiến hành kiểm tra các xã, thị trấn từ ngày 17/10 đến ngày 01/11/2017.

Qua kiểm tra, huyện có 05 xã đạt loại xuất sắc (An Thới, Bình Khánh Đông, Tân Trung, Thành Thới B, An Thạnh), 05 xã tốt, 05 khá và 02 xã trung bình (Minh Đức, Thị trấn).

            Về tình hình thực hiện 7 chỉ tiêu cơ bản:

Toàn huyện có 17/17 xã thực hiện đạt chỉ tiêu giảm sinh (CBR); 07 xã đạt chỉ tiêu giảm sinh con thứ ba (Hương Mỹ, Tân Trung, An Thới, Thành Thới B, Bình Khánh Đông, Phước Hiệp, An Thạnh); 10 xã đạt chỉ tiêu tăng tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại (CPR); 17 xã, thị trấn thực hiện đạt chỉ tiêu Sàng lọc trước sinh (SLTS); 14 xã thực hiện đạt chỉ tiêu Sàng lọc sơ sinh (SLSS); 3/6 xã có mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch (Thành Thới B (350%), An Thạnh (142,9%) và An Định…

Với kết quả trên cho thấy toàn huyện có xã Thành Thới B đạt 100% các chỉ tiêu huyện giao, 11 xã đạt từ 5 đến 6 chỉ tiêu, 06 xã còn 3 đến 4 chỉ tiêu chưa đạt (Thị Trấn, Hương Mỹ, Thành Thới A, Định Thủy, Đa Phước Hội, Định Thủy).

Để giúp các xã hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Trung tâm DS-KHHGĐ Mỏ Cày Nam đề nghị:

          Đối với Viên chức dân số các xã, thị trấn

            Thường xuyên theo dõi, giám sát hỗ trợ các hoạt động truyền thông của CTV tại các địa bàn. Hàng tháng phối hợp với Y sĩ sản nhi nắm các thông tin trẻ mới sinh, vận động SLTS-SS và thực hiện các biện pháp tránh thai. Quản lý chặt chẽ những cặp vợ chồng có đủ hai con muốn sinh thêm để có trai, có gái và phối hợp kịp thời với chính quyền, đoàn thể ấp đến hộ vận động, nhằm hạn chế các trường hợp sinh con thứ ba trở lên. Động viên CTV bám sát địa bàn, tham gia tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho các đối tượng có nhu cầu. Tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia SLTS-SS, khám sức khỏe trước khi kết hôn, vận động phụ nữ có điều kiện sinh đủ 02 con...

            Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn

            Thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo trong việc quản lý và điều hành chương trình DS-KHHGĐ taị địa phương, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động của chương trình.

           Dự họp lệ kỳ CTV hàng tháng để nắm bắt tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động, động viên CTV thường xuyên phối hợp truyền thông cho các nhóm đối tượng tại cộng đồng, đảm bảo tiến độ cập nhật và báo cáo các biến động dân số trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Viên chức dân số để chấn chỉnh kịp thời những hoạt động còn hạn chế. Tham mưu UBND xã duyệt kinh phí hoạt động chương trình DS-KKHGĐ năm 2018; Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện chương trình năm 2017; Xét khen thưởng những CTV tiêu biểu  trong quá trình thực hiện chương trình DS-KHHGĐ tại địa phương.

Thu Hồng

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái