Chi cục dân số tỉnh Bến Tre Bình Đại - Định hướng công tác DS-KHHGĐ năm 2018
Loadding...
Liên kết website
Bình Đại - Định hướng công tác DS-KHHGĐ năm 2018
01:38 | 06/12/2017
Tích cực tham mưu cho Trưởng Ban Dân số về các hoạt động, mô hình, đề án gặp khó khăn trong năm 2017
             Năm 2017, Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) các xã, thị trấn có tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, theo số liệu dự kiến đến cuối năm, huyện Bình Đại chỉ đạt 5/7 chỉ tiêu tỉnh giao. Riêng giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và số trẻ là con thứ hai không đạt. Trước tình hình trên, để thực hiện đạt các chỉ tiêu trong năm 2018, Lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ yêu cầu Ban Dân số các xã, thị trấn tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể sau ngay từ đầu năm:

- Tích cực tham mưu cho Trưởng Ban Dân số về các hoạt động, mô hình, đề án gặp khó khăn trong năm 2017. Riêng đối với mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân cần tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo và chính sách hỗ trợ kinh phí cho đối tượng đi khám sức khỏe trước khi kết hôn. Đồng thời có văn bản xử lý các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chưa  gương mẫu trong việc thực hiện mô hình trên địa bàn xã.

Ông Quách Thuận, Trưởng Ban Dân số xã Bình Thắng
có ý kiến trong buổi kiểm tra cuối năm 2017


- Đối với các xã, thị trấn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn cao. Đề nghị viên chức dân số (VCDS) lập danh sách báo cáo những hộ sinh con thứ ba trở lên trong năm 2017, tham mưu đề xuất giải pháp cho Trưởng Ban chỉ đạo. Đồng thời ngay từ đầu năm 2018, lập danh sách những đối tượng có nguy cơ sinh con thứ ba  và có kế hoạch truyền thông trực tiếp. Riêng đối với những trường hợp khó tác động, có nguy cơ sẽ sinh trong năm, cần tham mưu tích cực cho Trưởng ban và phối hợp với các ngành, đoàn thể xã, Ban vận động các ấp, khu phố để có cách tiếp cận truyền thông, tư vấn, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trong năm 2018.

- Đối với các xã, thị trấn có chỉ tiêu số trẻ sinh là con thứ hai chưa đạt theo kế hoạch. Đề nghị VCDS lập danh sách đối tượng tiềm năng, dựa vào điều kiện kinh tế và khoảng cách sinh phù hợp để truyền thông tư vấn thay đổi nhận thức sinh thêm con thứ hai, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016- 2020.

- Riêng các chỉ tiêu còn lại, VCDS cần quản lý chặt đối tượng cần vận động theo từng mô hình, đề án để thực hiện các chỉ tiêu như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, khám sức khỏe trước khi kết hôn và kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác phối hợp đối với các ban ngành, đoàn thể, thành viên Ban Dân số, đặc biệt là  Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, lồng ghép các nội dung DS/SKSS/KHHGĐ vào sinh hoạt tại các Chi, Tổ hội Phụ nữ và Chi đoàn hàng tháng.

- Tiếp tục duy trì thực hiện các cuộc truyền thông nhóm lồng ghép trong họp giao ban định kỳ hàng tháng. Xem đây là một nội dung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, nhằm ôn lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng truyền thông cần thiết cho đội ngũ VCDS các xã, thị trấn.

- Triển khai kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2018. Qua đó đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Duy trì mô hình chia nhóm VCDS các xã, thị trấn quản lý thực hiện công tác DS-KHHGĐ, phát huy vai trò của các trưởng, phó nhóm giúp đỡ, hỗ trợ tích cực các thành viên mới, yếu kém, có hoàn cảnh khó khăn trong nhóm nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Quốc Phong 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái