Loadding...
Liên kết website
Chỉ đạo của Sở Y tế Bến Tre
08:52 | 01/06/2017
Về việc thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg
                 Nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Sở Y tế Bến Tre yêu cầu công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, với một số nội dung sau:

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác gia đình, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ góp phần giảm dần tình trạng bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng gia đình công chức, viên chức và người lao động hòa thuận, hạnh phúc góp phần duy trì, giữ vững các tiêu chí gia đình văn hóa.

- Phối hợp với các đoàn thể, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Cụ thể: Nâng cao kiến thức, các kỹ năng sống, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng làm cha, làm mẹ; Vận động tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy ước, quy chế nhằm phát huy thuần phong mỹ tục, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; Gương mẫu chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước gắn kết thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, phong trào “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” và vận động thực hiện các tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt”…

- Tăng cường thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6 hàng năm), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11).

DSBT

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái