Chi cục dân số tỉnh Bến Tre Tập huấn thành viên Ban chỉ đạo huyện, thành phố
Loadding...
Liên kết website
Tập huấn thành viên Ban chỉ đạo huyện, thành phố
09:52 | 03/05/2017
Từ ngày 13 - 27/4/2017, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Bến Tre tổ chức 9 lớp tập huấn cho Thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các huyện, thành phố.
             Mục đích của đợt tập huấn là nhằm củng cố và nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

Lớp tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố Bến Tre. Ảnh: C.T

Trong đợt tập huấn này các Ban chỉ đạo huyện, Trưởng Ban Dân số xã sẽ được lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trực tiếp hệ thống lại những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực DS-KHHGĐ. Đồng thời, nêu một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác DS-KHHGĐ tỉnh nhà từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các đề án như: Duy trì mức sinh thấp hợp lý giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020, Đề án xã hội hóa cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/ sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020 v.v..  Qua đó, cũng xác định rõ thêm vai trò, trách nhiệm của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong công tác lãnh đạo và phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi công tác DS-KHHGĐ tại địa phương.

Đợt tập huấn lần này là cơ sở để các địa phương có được cái nhìn tổng thể về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác DS-KHHGĐ tỉnh nhà trong thời gian tới. Từ đó, tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền, đặc biệt phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phối hợp đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

                                                                                          Trần Anh Kiệt

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái