Chi cục dân số tỉnh Bến Tre Từ thành đến huyện tháng 3 - 2017
Loadding...
Liên kết website
Từ thành đến huyện tháng 3 - 2017
03:08 | 28/03/2017
Trong tháng 3-2017, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tại các huyện, thành phố tiến hành đều đặn các công việc thường xuyên
                    Trong tháng 3-2017, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tại các huyện, thành phố tiến hành đều đặn các công việc thường xuyên: họp giao ban với viên chức dân số các xã, thị trấn, phường. Dự họp giao ban với cộng tác viên tại các xã. Tham dự triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017 tại các xã, thị trấn. Tiếp tục cập nhật thông tin vào phần mềm MISS 2016. Giám sát các hoạt động truyền thông…

               - Mỏ Cày Bắc: Tiếp đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ của Chi cục DS-KHHGĐ. Tiến hành khảo sát 3 xã không sinh con thứ ba trở lên năm 2016 (Hưng Khánh Trung A, Phước Mỹ Trung, Tân Thanh Tây). Xây dựng tờ trình về việc xét nâng lương quí I năm 2017 cho Viên chức Dân số xã Hưng Khánh Trung A và Hòa Lộc. Xây dựng kế hoạch giám sát về việc cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí năm 2017; Tổ chức giám sát về việc quản lý, cung ứng phương tiện tránh thai miễn phí năm 2017 tại các xã Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Khánh Thạnh Tân, Thành An, Thanh Tân, Hưng Khánh Trung A, Tân Bình, Tân Thanh Tây, Tân Bình. Tiến hành ký kết kế hoạch liên tịch với các ban ngành đoàn thể huyện về công tác DS-KHHGĐ năm 2017.

- Bình Đại: Nhận và cấp phát sản phẩm truyền thông cho các xã, thị trấn. Phối hợp với Công ty Hưng Trường Phát tổ chức nói chuyên chuyên đề về SKSS/KHHGĐ  cho hơn 100 công đoàn viên tham dự. Phân bổ chỉ tiêu chính thức năm 2017 cho các xã, thị trấn. Mở rộng mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân thêm 03 xã Bình Thắng, Định Trung và Thới Lai. Tham mưu trình UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện Đề án duy trì mức sinh thấp hợp lý năm 2017. Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường hoạt động truyền thông thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

 - Mỏ Cày Nam: Trình UBND và Phòng Tài chánh - Kế hoạch huyện hỗ trợ kinh phí  thực hiện Đề án Duy trì mức sinh thấp hợp lý năm 2017. Tham mưu UBND huyện chọn 02 xã An Định và Thành Thới B mở rộng Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân. Phối hợp Huyện Đoàn tổ chức lớp truyền thông về DS/SKSS/KHHGĐ cho 52 cán bộ Đoàn cơ sở. Phối hợp Trung tâm Giaó dục Thường xuyên huyện truyền thông tại buổi sinh hoạt dưới cờ về SKSS Vị thành niên - Thanh niên cho 159 học sinh khối lớp 10. Trong tháng sinh mới 159 trẻ, trong đó có 04 trường hợp sinh con thứ ba. 172 cặp vợ chồng thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai. Có 03 trường hợp nam, nữ tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn.

- Giồng Trôm: Hai tháng 139 trẻ ra đời, giảm 29 trẻ, là con thứ ba trở lên là 2 trẻ chiếm tỷ lệ 1,43%, tăng 01 (So với cùng kỳ năm 2016). Đến hết tháng 2, tổng số người sử dụng các biện pháp tránh thai mới là 6.659 người. Trong đó vòng là 243 trường hợp, đình sản 3 cas.Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân tại 7 xã có mô hình 43 người; Số người khám sức khỏe là 4. 4/738 bà mẹ mang thai SLTS, đạt 6,5% kế hoạch năm. SLSS 101/1479 đạt 6,8% kế hoạch năm. Họp tìm hiểu nguyên nhân và đưa giải pháp thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ ba ở các xã có tỷ lệ cao trên 3% trong năm 2016.

                                            
Những chủ tương lai của đất nước. Ảnh: Trọng Lãm
 


- Châu Thành: Đến 20/3/2017  số sinh mới là 170, con thứ ba trở lên 7. Số bà mẹ mang thai được SLTS 177/672, đạt 26,3% . Trẻ được SLSS 105/170 đạt 61,7% (số trẻ sinh sống đến thời điểm). Số người khám sức khoẻ trước kết hôn 2/33 người, đạt 6,1% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Số người thực hiện các  BPTT 10.010/10.382, đạt 96,4%; Trong đó: Vòng mới: 375/1.765, đạt   21,3% ; Đình sản: 2/5, đạt 40%  .

- Ba Tri : Có 228 bà mẹ mang thai SLTS, đạt 57.5% so với chỉ tiêu. SLSS 115 trẻ, đạt 74.8% so với chỉ tiêu. Có 14 người tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 35%. Công chức, viên chức Dân số từ huyện đến cơ sở đăng ký  thi  đua năm 2017. Đối chiếu sổ BHXH chuẩn bị cho công tác trả sổ cho người lao động. Phân bổ chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2017cho các xã, thị trấn.

- Chợ Lách: Sơ kết hoạt động tháng 2 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2017. Tham mưu với UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân 2 năm 2015-2016. Triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý đối tượng truyền thông cho Cộng tác viên. Phân bổ chỉ tiêu DS-KHHGĐ và các mô hình, đề án năm 2017 cho các xã, thị trấn. Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2017

- Thạnh Phú: Nhận sổ hộ gia đình mới giai đoạn 2016-2020, tiến hành phân phát cho viên chức dân số các xã, thị trấn. Hướng dẫn viên chức dân số các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch truyền thông năm, quí và kế hoạch quản lý, theo dõi đối tượng của cộng tác viên theo hướng dẫn mới. Chỉ đạo viên chức dân số tăng cường các hoạt động truyền thông về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh

- Thành phố Bến Tre: Giám sát khám phụ khoa, cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ  đợt 1/2017 và phân bổ chỉ tiêu cho 17 xã, phường. Giám sát 12 cuộc truyền thông tăng cường tại 6 xã, phường. Trong quý 1-2017 có 135 trẻ mới sinh; 80/315 bà mẹ mang thai được SLTS; 78/95 trẻ sinh ra sống được SLSS; 2 trường hợp khám sức khỏe trước khi kết hôn; 02 trường hợp triệt sản mới.

DSBT

 

 

 

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái