Loadding...
Liên kết website
Sáu tháng Ba Tri đạt 71,4% chỉ tiêu khám sức khỏe trước khi kết hôn
15:34 | 05/07/2016
Vấn đề khám sức khỏe trước khi kết hôn ngày càng “nóng” hơn bởi vì được đưa ra bàn thảo nhiều. Lợi ích thì đã rõ, nhiều người biết nhưng việc mạnh dạn đi khám còn có “sức cản”.
Số cặp nam nữ khám trước khi kết hôn có tăng, nhưng so với số lượng cặp kết hôn trong năm thì chưa đáng kể, khoảng vài phần trăm. Ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đang có nhiều cố gắng để đạt yêu cầu đề ra.

Trước khi đưa thông tin chính của bài viết nầy, chúng tôi xin được nhắc lại mục đích của việc tư vấn và khám sức khỏe cho nam nữ chuẩn bị kết hôn, đặc biệt là vị thành niên – thanh niên là nhằm để phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh, góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững và nâng cao chất lượng giống nòi.

Năm 2016, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Ba Tri được giao chỉ tiêu vận động 28 trường hợp thực hiện khám sức khỏe trước khi kết hôn. Chỉ tiêu nầy được chia đều cho 4 đơn vị có mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” là: Thị trấn Ba Tri, xã An Ngãi Trung, Vĩnh Hòa, Mỹ Nhơn, mỗi nơi 7 trường hợp. Rút kinh nghiệm năm 2015 về việc thực hiện chỉ tiêu nầy không đạt, năm nay ngoài giao chỉ tiêu cho các xã mô hình, các xã còn lại mỗi nơi cũng được giao vận động 4 nam nữ thanh niên đi khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Kết quả đến cuối tháng sáu, có 20 nam nữ thanh niên đi khám sức khỏe trước khi kết hôn, đạt 71,4% chỉ tiêu được giao. Cụ thể: An Thủy (4), Mỹ Thạnh (3), Phú Lễ, An Phú Trung, An Hòa Tây, An Đức (mỗi nơi 2), Tân Mỹ, Tân Thủy (1) và Thị trấn Ba Tri (3).

Để đạt kết quả trên, sau khi được giao chỉ tiêu, cán bộ chuyên trách dân số các xã lập ngay danh sách những đối tượng chuẩn bị kết hôn, sau đó cùng cộng tác viên trực tiếp truyền thông, tư vấn cho đối tượng. Trường hợp nào gặp khó thì nhờ sự hỗ trợ của Trưởng Ban Dân số xã. Hai trường hợp ở xã Phú Lễ do Trưởng Ban vận động. Tìm hiểu thêm về việc An Thủy đạt được 4 trường hợp thì cán bộ chuyên trách dân số Võ Văn Bảnh cho biết: Kết quả trên trước hết nhờ sự quan tâm của cấp ủy và Trưởng Ban Dân số, có sự chỉ đạo thường xuyên cho cán bộ Tư pháp. Cán bộ Tư pháp xã Nguyễn Văn Hải cũng đã cố gắng tư vấn để đạt được chỉ đạo của cấp ủy.

Nhìn chung, việc vận động cho nam nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn được các huyện, cán bộ chuyên trách dân số suy nghĩ tìm nhiều cách truyền thông tư vấn như: nói rõ lợi ích của việc khám sức khỏe, vận động cha mẹ nam nữ thanh niên tác động cho con đi khám, nhiều nơi cấp ủy Đảng kêu gọi cán bộ, đảng viên phải làm gương, nơi cấp giấy đăng ký kết hôn (cán bộ Tư pháp) tác động trước khi cấp giấy. Có huyện thì Đoàn Thanh niên giao chỉ tiêu vận động nam nữ đi khám sức khỏe trước khi kết hôn cho các Xã Đoàn (tính điểm thi đua cuối năm)… Hy vọng các nơi có thêm cách làm mới để mọi thanh niên chuẩn bị kết hôn đều tự giác đi khám sức khỏe.

C.T

frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái