Loadding...
Liên kết website
ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ NGHIỆP DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN VÌ SỰ PHỒN VINH CỦA ĐẤT NƯỚC
frame_bgBR
GIÁO DỤC, CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN/THANH NIÊN MỘT NĂM NHÌN LẠI
Năm 2019, Trường Cao đẳng Bến Tre đã phối hợp với Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) và Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên – thanh niên trong học sinh, sinh viên (HSSV) mang lại hiệu quả tích cực.
frame_bgBR
MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ CÔNG TÁC DS-KHHGĐ NĂM 2019 TẠI HUYỆN BA TRI
Theo báo cáo của Phòng dân số, số trẻ sinh ra đến hết tháng 10 năm 2019 là 1.703 trẻ, tăng 21 trẻ so với cùng kỳ năm 2018; số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 99 trẻ, tăng 3 trẻ so cùng kỳ 4,57% tổng số trẻ sinh ra; số trẻ sinh ra là con thứ 2 là 828 trẻ chiếm tỷ lệ 48,62% so với tổng số trẻ sinh ra.
frame_bgBR
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NHIỀU TÂM HUYẾT VỚI CÔNG TÁC DÂN SỐ
Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 17 tháng 12 năm 2018 Sở Y tế đã ban hành Đề án 3951/ĐA-SYT và được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc sáp nhập Trung tâm dân số Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) huyện vào Trung tâm Y tế huyện.
frame_bgBR
Nữ công nhân Ba Tri được trang bị kiến thức CSSKSS/KHHGĐ
Chiều ngày 16-07-2016 Chi cục Dân số - kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ kế hoạch hoá gia đình (CSSKSS/KHHGĐ)
frame_bgBR
Bình đẳng giới “chìa khóa” của sự tiến bộ phụ nữ
Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.
frame_bgBR
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
Ngày 12/11/2019, Sở Y tế tỉnh Bến Tre triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 với Chủ đề tháng hành động bình đẳng giới năm 2019: “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019.
frame_bgBR
Thăm dò ý kiến
Mong muốn của anh chị về giới tính khi sinh?
Con trai hoặc gái đều được
Là con trai
Là con gái